Immogra Logo
Follow us

Privacy

Scroll down

Ontdek

Gavreau

Nieuw in verkoop: 22 lichtrijke appartementen nabij de Markt van Gavere.

Ontdek

Gavreau

Schrijf je in

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 • Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Privacy

Principes

Immogra respecteert individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft Immogra ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, gebruiken en vrijgeven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.


Informatiebeveiliging

Immogra is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van Immogra erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

Immogra is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.


Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: MEI 2018 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. 
Deze verklaring is van toepassing op de Immogra-diensten in het algemeen.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen 
Immogra verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze diensten te bieden . Door uw interactie met ons kan Immogra persoonlijke gegevens verzamelen . Dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, fysiek adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan Immogra u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om Immogra aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw cv, cv of transcripten; arbeidsreferenties en gerelateerde informatie. Bovendien kan

Immogra informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie. 
Immogra kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en via niet Immogra websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet direct betrekking hebben op een individu. Andere informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaat informatie, gegevens verzameld door geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van toepassingen, demografische informatie, geografische of geolocatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet rechtstreeks een specifieke persoon, maar kan worden afgeleid van persoonlijke gegevens .

U hebt iets te zeggen over de gegevens die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u weigeren.

Immogra zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt. Immogra zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens relevant, accuraat, volledig en actueel zijn voor het bedoelde gebruik.


Ons gebruik van persoonlijke gegevens

Immogra gebruikt de gegevens die we verzamelen voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de diensten die we aanbieden, (2) verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie.


Zakelijke operaties

We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren.


Werving

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van Immogra te beheren en om te voldoen aan de corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.


Waarom we persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens in het geval we daartoe wettelijk verplicht zijn en in andere gevallen met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of om een service of product te leveren dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd. Daarnaast delen we persoonlijke gegevens tussen Immogra- gecontroleerde gelieerde ondernemingen en entiteiten. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers, verwerkers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacy Statement zijn beschreven . Bijvoorbeeld, voor bedrijven die we inschakelen om klantenservice te bieden of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en diensten kan de toegang tot persoonlijke gegevens nodig zijn. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegeven privacy- en beveiligingsvereisten en mogen zij de persoonlijke gegevens die zij van ons ontvangen voor geen enkel ander doel gebruiken. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

Ten slotte zullen we persoonlijke gegevens, inclusief uw inhoud, openen, overdragen, vrijgeven en bewaren, als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om:
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving of reageren op een geldig juridisch proces, inclusief van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • onze klanten beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om gebruikers van onze diensten te bedriegen, of om het verlies van mensenlevens of ernstig letsel van anderen te voorkomen;
 • de beveiliging van onze producten bedienen en onderhouden, inclusief om een aanval op onze computersystemen of -netwerken te voorkomen of stop te zetten; of
 • de rechten of eigendommen van Immogra te beschermen, inclusief het afdwingen van contractuele voorwaarden.


Waar bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens die door Immogra worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, of in een ander land waar Immogra of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners faciliteiten onderhouden. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden. 

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen overbrengen, gebruiken we een verscheidenheid aan juridische mechanismen, waaronder contracten, om ervoor te zorgen dat uw rechten en bescherming met uw gegevens overeenkomen.


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Bewaring van persoonlijke gegevens

Immogra bewaart persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om de producten te leveren en de door u gevraagde transacties te vervullen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Gegevens voor recrutering worden opgeslagen volgens de maximaal toegestane bewaarperiodes op basis van de locatie van de kandidaat. Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun aanvraag niet willen handhaven door hun recruiter op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Immogra.


Browser-gebaseerde besturingselementen

Cookie-besturingselementen. Relevante browsergebaseerde cookie-besturingselementen worden beschreven in onze Cookieverklaring.


Beveiliging van persoonlijke gegevens

Immogra doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Immogra is ook toegewijd om het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van Immogra- faciliteiten. De inspanningen van Immogra omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren. Immogra- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Immogra evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als Immogra bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van Immogra ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal Immogra dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

Immogra zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren. Elke werknemer die door Immogra wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke agent of derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met Immogra verplicht zijn Immogra te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

We zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of services weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop Immogra uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe Immogra uw informatie beschermt.


Immogra heeft haar GDPR compliance op groepsniveau georganiseerd. In de groep zijn volgende juridische entiteiten begrepen:
 • Vennootschap BTW/KBO-nr. Alfa Invest NV 827.707.235
 • Atlantis De Haan NV 862.485.495
 • BESIX RED NV - Immogra (S.D.G.B. NV) TVH BE0554.753.292
 • Bruocsella NV BE0443.039.877
 • Carimmo NV BE0418.635.766
 • Carinvest BVBA BE0832.383.031
 • Carlton NV BE0442.540.724
 • Court Palace NV 894.786.792
 • DDG Invest BVBA BE0832.383.229
 • DDG Management & Investment BVBA BE0400.080.755
 • DG Management & Consulting BVBA BE0407.665.759
 • Divani NV BE0830.657.916
 • Dunant Invest BVBA BE0501.694.292
 • Everest Ecosystems NV BE0811.874.954
 • Green Park Investments BVBA BE0832.384.219
 • Maracana NV BE0441.591.510
 • Oceano NV BE0871.298.837
 • Orbis NV BE0472.307.054
 • Panda NV BE0448.124.360
 • R.N.A. NV 450.454.043
 • Service & Development Group Belgium NV BE0415.874.533
 • Telus Properties NV BE0441.027.326
 • Vos Aannemingen NV BE0436.515.044
 • Wirewood Benelux France NV BE0431.248.736


Cookies

Algemeen

IMMOGRA behoudt zich het recht voor om cookies te gebruiken om het beste te reageren op elke gebruiker. IMMOGRA heeft daardoor een betere kennis van de voorkeuren van elke gebruiker en kan de site voor elke gebruiker personaliseren om aan diens verwachtingen te voldoen. De cookies helpen bij het identificeren van de taal van elke gebruiker.


Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit tekstbestand kan door de website worden gelezen wanneer het op een later tijdstip opnieuw wordt bezocht. Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de website of door de partners van die website. Cookies worden opgeslagen in de map van uw browser op uw computer of mobiele apparaat. 
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en eenvoudiger, en helpen de bezoeker om tussen verschillende delen van een website te navigeren. Sommige van deze cookies mogen niet goed functioneren. Andere cookies zijn handig voor de bezoeker: ze onthouden uw gebruikersnaam en wachtwoord. Cookies betekenen dat u niet dezelfde informatie hoeft in te vullen.


Hoe gebruikt IMMOGRA cookies?

IMMOGRA maakt gebruik van cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden die is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Door cookies te gebruiken zorgt IMMOGRA ervoor dat u niet steeds dezelfde gegevens ontvangt van de IMMOGRA website en niet steeds dezelfde gegevens moet ingeven op de IMMOGRA- website. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de website te optimaliseren. Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de websites van IMMOGRA :

 • Noodzakelijke cookies
 • Functionele cookies
 • Prestatiecookies

Noodzakelijke cookies 
Deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze websites en het gebruik van bepaalde delen van de websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen verschillende delen van de website te navigeren en formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken of niet optimaal werken.

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn cookies die het voor onze websites gemakkelijker maken om te werken, ze aangenamer maken voor bezoekers en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring hebt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalkeuze en klantensegment onthouden.

Prestatiecookies 
We gebruiken prestatiecookies om informatie over onze websites te verkrijgen, om het meeste uit onze websites te halen en om ze gebruiksvriendelijker te maken. Er is bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers telt en een cookie die de populairste pagina's bijhoudt.


Hoe cookies uit te schakelen?

Firefox

 1. Open Firefox.
 2. Klik boven aan het Firefox-venster op de knop "Firefox" en selecteer vervolgens "Opties".
 3. Selecteer het paneel "Privacy"
 4. Stel "Firefox will:" in op "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis". Schakel het selectievakje "Cookies van sites accepteren" uit om cookies uit te schakelen.
 5. Klik op "OK" om de opties te sluiten

Internet Explorer

 1. Open Internet Explorer.
 2. Klik op de knop 'Hulpprogramma's' en klik op 'Internetopties'.
 3. Klik op het tabblad "Privacy" en vervolgens op "Instellingen", verplaats het besturingselement omhoog om alle cookies te blokkeren en klik vervolgens op "OK"

Google Chrome

 1. Open Google Chrome.
 2. Klik op het pictogram van het gereedschap.
 3. Selecteer 'Instellingen'.
 4. Klik onder aan de pagina op 'Geavanceerde instellingen weergeven'.
 5. Klik in de "Privacy" op het gedeelte "Instellingen voor inhoud".
 6. Selecteer "Locatie-instellingen van gegevens blokkeren" om cookies uit te schakelen.

safari

 1. Open Safari.
 2. Kies "Voorkeuren" in de werkbalk en klik op "Privacy" (u kunt de werkbalk vinden die lijkt op een versnelling, rechtsboven in het Safari-venster.)
 3. In het gedeelte "Cookies blokkeren", kunt u aangeven of en wanneer Safari cookies van sites moet accepteren. Om een uitleg van de opties te zien, klikt u op de help-knop (vraagteken)
 4. Klik op Details als u wilt zien welke sites cookies op uw computer opslaan.

Om de website van IMMOGRA te raadplegen , is het raadzaam om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon te activeren. Zonder cookies ingeschakeld, kunnen gebruik van onze website niet garanderen. Als u toch liever cookies van IMMOGRA wil beperken, blokkeren of verwijderen, kunt u uw browserinstellingen beheren zoals hierboven beschreven.


Ik kom niet uit België. Is er een andere vorm van toestemming voor mijn land?

IMMOGRA is een Europese dienstverlener en richt zich niet exclusief op Belgische gebruikers. IMMOGRA streeft naar het streven naar de juiste implementatiemethode voor elke lidstaat van de Europese Unie, voor zover technisch en materieel mogelijk.

Als u na het lezen van deze cookieverklaring nog steeds vragen of opmerkingen over cookies heeft, kunt u contact met ons opnemen.


GDPR

In april 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe verordening inzake gegevensbescherming goedgekeurd, de algemene verordening gegevensbescherming. De algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (GDPR) vervangt Richtlijn 95/46 / EG inzake gegevensbescherming en is ontworpen om wetgeving inzake gegevens privacy in Europa te verenigen, alle gegevensbescherming van EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de regio gegevens benaderen opnieuw vorm te geven privacy De handhaving van deze verordening begint op 25 mei 2018. Elke organisatie die op enigerlei wijze met persoonsgegevens van EU-ingezetenen werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens en gegeven privacy te beschermen. Immogra is zich terdege bewust van haar behoeften en hun rol bij het verstrekken van de juiste processen en toepassingen om onze klanten te ondersteunen en intern aan de GDPR mandaten.


Immogra’s engagement

Immogra hebben we altijd het recht van onze klant op gegevens privacy en -bescherming geëerbiedigd . Als Belgisch bedrijf heeft Immogra de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat aan de gegevens- en privacy rechten van zijn werknemers en klanten wordt voldaan. 

Immogra heeft geen noodzaak om het verzamelen en verwerken van andere persoonlijke informatie van de klant dan degene die nodig is voor de levering van haar diensten. 

We erkennen dat de GDPR ons zal helpen de hoogste standaarden te bereiken voor de beveiliging van klantgegevens.


Hoe bereidt Immogra zich voor op GDPR?

Immogra bereidt zich voor om GDPR-compliant te zijn in al zijn diensten en processen , tegen de tijd dat de verordening afdwingbaar wordt .

We hebben de GDPR-vereisten geanalyseerd en hebben een toegewijd intern team ingezet om onze organisatie te stimuleren deze te ontmoeten.

Enkele van onze lopende initiatieven zijn:

 • Identificatie van persoonlijke gegevens - Immogra De verwerkingsactiviteiten voor iedereen definiëren en het documenteren van de verschillende gegevensbronnen zullen ons in staat stellen de juiste weg te vinden in de dagen voorafgaand aan de implementatie.
 • Klantenondersteuning bieden - Een belangrijk aspect van GDPR is hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Als data- controller speelt Immogra een sleutelrol om onze klanten de kennis te bieden om hun gebruikersgegevens effectief te beschermen. actualiseert bestaande en sluit nieuwe verwerkingsovereenkomsten waar nodig en onderzoekt hoe verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd .
 • Verbetering van integriteit van de gegevens en beveiliging - Gegevensprivacy en gegevensbeveiliging zijn belangrijke aspecten van de AVG . Immogra zal de processen, IT-beleid en procedures updaten om ervoor te zorgen end-to-end beveiliging.


Wat betekent dit voor onze klanten?

We begrijpen dat het voldoen aan de GDPR-vereisten veel tijd en moeite kost.

Immogra werkt om ervoor te zorgen dat de beste beveiligingsmethoden worden geïmplementeerd en dat er afspraken voor gegevensverwerking worden gemaakt.


Wat doen we om GDPR-klaar te zijn?

Voor GDPR-compliance in onze organisatie zullen we de volgende dingen doen:

 • Creatie van een gegevensprivacyteam om toezicht te houden op GDPR-activiteiten en het bewustzijn te vergroten
 • Herziening van de huidige beveiligings- en privacyprocessen en wijziging waar mogelijk van contracten met derden om aan de vereisten van de AVG te voldoen
 • Identificatie van de persoonsgegevens die worden verzameld en creatie van een data-register voor de persoonlijke gegevens
 • Analyse van hoe deze informatie wordt verwerkt, opgeslagen, bewaard en verwijderd
 • van de derde partijen aan wie we gegevens vrijgeven
 • Procedures vast stellen om te reageren op betrokkenen wanneer zij hun rechten uitoefenen
 • Creatie van processen voor melding datalekken
 • Continu werknemersbewustzijn is essentieel om continue naleving van de AVG te waarborgen


Let's talk

Contacteer ons

Als u een privacy kwestie of een vraag hebt voor Immogra, laat ons iets weten en wij nemen binnen de 30 dagen contact met u op
Immogra - Contacteer ons